Екструдиран пенополистирол – XPS : Топлоизолация, Саниране и Външна изолация, Алпинисти, Хидроизолации и Топлоизолации, Ремонт на фасади по алпийски способ

Екструдиран пенополистирол – XPS

XPS се базира на същия полимер, като EPS, но различната технология на образуване на пяната обуславя разликата в някои качества. Екструдирането е получаване на пенеста структура от полистиролните зърна, смесени с пенообразуватели и други добавки, чрез пресоване и прилагане на механично налягане и високи температури до получаване на вискозна течност, от която при охлаждане се изтеглят и формуват крайните продукти. В резултат се получават плочи от XPS с микрозърнеста микропореста структура от затворени сферични клетки при значителна плътност и якост на материала – съответно 25-40kg/m3 и 200-500кРа. Коефициентът се движи в границите 0,029-0,040 W/m.°С, а затворената решетка от микропори и гладката хидрофобна повърхност гарантират практическата водо- и паронепропускливост на плочите от XPS. Звукоизолационните качества са много близки до тези на EPS. Експлоатационният температурен диапазон е разширен, като е възможна работа на материала и при температури под -40°С и над 60°С. Невъзможността за навлизане на вода в клетките и порите на материала осигурява отлична мразоустойчивост и запазване на вътрешните връзки в структурата му. Очевидно е, че екструдираният пенополистирол предлага по-добри механични и топлотехнически качества в сравнение с експандирания, но това определя и значителната разлика в стойността на двата материала.
Благодарение на включените инхибиращи добавки, XPS е труднозапалим и самогасим, но все пак, поради органичната си същност, не може да се излага на открит огън и за тази цел е необходимо да се предвиди минимална огнезащита (покритие от гипсокартон или друг материал). Екструдираният пенополистирол, както експандираният, притежава значителна химическа устойчивост и не реагира с разтвори на повечето неорганични киселини, основи и соли, включително строителните минерални разтвори, но задължително трябва да се избягва контакт с петролни продукти, ароматни алкохоли и полиестерни смоли. Освен това не благоприятства развитието на микроорганизми и е устойчив на съдържащите се в почвата агресивни органични и неорганични вещества, което го прави идеален за изпълнение на подпочвени външни топлоизолации. При продължително излагане на слънчева светлина е възможно увреждане на повърхността, вследствие на вредното въздействие на ултравиолетовото лъчение, затова трябва да се осигурява слънцезащита на материала при по-дълго складиране на открито.
Екструдираният пенополистирол също се предлага във вид на плочи с различни размери и стандартни дебелини от 20 до 120mm, като при някои фирми, по заявка на клиента, могат да се осигурят и други дебелини. Сферата му на приложение включва изпълнението на тежконатоварени топлоизолации на фундаменти, плаващи подове и тежки покриви. Това се обуславя от високата механична якост и водоустойчивостта му. Неподатливостта на разграждащите почвени агенти позволява непосредствен контакт с почвените пластове без нужда от предпазно хидроизолационно покритие.
Водонепропускливостта на XPS е основно предимство при изпълнение на топлоизолации под кота нула – на фундаменти и сутеренни стени, мокри помещения и индустриални подове. Значителната якост на натиск на XPS прави безпроблемно изпълнението на плаващи подове и жп линии, където бетонът или съответно насипът лягат директно върху топлоизолационния слой.
Натоварването от използваеми покриви също се предава лесно и сигурно от топлоизолационните плочи към носещата конструкция. XPS е един от малкото материали, които могат да се използват при изпълнението на обърнат покрив. При такова решение той осигурява много добра защита на хидроизолацията от слънчева радиация и ефективно топлоизолиране.
Въпреки че са сходни по произход, двете разновидности на пенополистирола, използвани в строителството, намират различни приложения за ефективно топлоизолиране на отделните части на сградата. Рационалното комбиниране на двата материала, в съчетание с техните безспорни топлоизолационни качества, е предпоставка за сигурното изолиране на сградата, по отношение на топлообмена с околната среда.
Според направени изследвания, получаването на енергия, използвана за домакински нужди, е свързано с изхвърлянето на значителен процент от общата маса вредни емисии на въглеродни, азотни и серни оксиди.


Comments

You must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind