Експандиран пенополистирол – EPS : Топлоизолация, Саниране и Външна изолация, Алпинисти, Хидроизолации и Топлоизолации, Ремонт на фасади по алпийски способ

Експандиран пенополистирол – EPS

Експандираният пенополистирол (познат още като стиропор) е един от най-добрите топлоизолационни материали. Изходният материал за производството му са гранули полистирол, които се смесват с експандиращи вещества (най-често пентан). Под въздействието на гореща пара сместа се разширява (експандира) и се превръща в лесноформуваща се пяна. От нея се изготвят топлоизолационни плочи, платна, профили и опаковъчни форми.
При експандирането се получава дребнозърнеста микропореста решетка от малки видими сфери пенополистирол, с различна плътност и добра свързаност. В клетките на пенополистирола е затворено огромно количество въздух – обикновено над 90%, а в някои случаи – 98%. Това качество на EPS му придава малка обемна маса, отлични топлоизолационни свойства, но и по-слаби механични показатели.
Обемната маса (плътността) на пенополистирола варира в границите 10-40 kg/m3, т.е. този материал е изключително лек. Съществува обратнопропорционална зависимост между обемната маса на стиропора и неговите топлоизолационни свойства и правопропорционална между плътността и механичните му показатели, т.е. колкото е по-голяма плътността на стиропора, толкова са по-ниски топлоизолационните му качества и е толкова по-здрав и устойчив на механичен натиск.
Носимоспособността на стиропора е приблизително 100-400 kPa.
Топлопроводимостта на EPS се изменя в диапазона 0,030 – 0,045 W/mK, като долната граница означава намалена топлопроводимост и увеличен топлоизолационен капацитет и обратно.
EPS е хидрофобен материал и е устойчив на физичното и химичното действие на водата. Но в ситуациите, когато е в контакт с напорна вода или водна пара под налягане е възможно водонапиване на порите, т.е. замяната на въздуха в тях с вода, което води до значителна загуба на топлоизолационните качества на материала като цяло поради по-високия коефициент на топлопроводимост на водата. В нормални ситуации EPS се отличава с ниски нива на хигроскопичност (0,05 – 0,2%) и водопоглъщане (2-3% от обема).
Експандираният пенополистирол притежава известна шумо и удароустойчивост, но е далеч от възможностите за звукоизолация, които предлагат минералните вати например.
Като органичен полимер EPS е сравнително леснозапалим.
EPS има добра устойчивост на влиянието на водни разтвори на соли и алкалоиди, но е несъвместим с повечето органични разтворители. Нежелателни реакции и влияния може да окажат също и течните производни на петрола и ароматните алкохоли.
EPS запазва физичните си свойства непроменени за период от 15-20 години при експлоатационни температури от -20оС до 50оС и циклично замразяване и размразяване.
Експандираният пенополистирол подлежи на рециклиране. Той не отделя вредни вещества, което го прави екологично безопасен.
Експандираният пенополистирол е най-широко използван при изпълнение на топлоизолации на стени, защото поради своята добра паропроницаемост, осигурява дишане на помещенията в сградите. За постигане на необходимата топлоизолация в повечето случаи е достатъчен самостоятелен слой с дебелина от 40-60 мм.

Експандиран пенополистирол – EPS
Експандираният пенополистирол (познат още като стиропор) е един от най-добрите топлоизолационни материали. Изходният материал за производството му са гранули полистирол, които се смесват с експандиращи вещества (най-често пентан). Под въздействието на гореща пара сместа се разширява (експандира) и се превръща в лесноформуваща се пяна. От нея се изготвят топлоизолационни плочи, платна, профили и опаковъчни форми.
При експандирането се получава дребнозърнеста микропореста решетка от малки видими сфери пенополистирол, с различна плътност и добра свързаност. В клетките на пенополистирола е затворено огромно количество въздух – обикновено над 90%, а в някои случаи – 98%. Това качество на EPS му придава малка обемна маса, отлични топлоизолационни свойства, но и по-слаби механични показатели.
Обемната маса (плътността) на пенополистирола варира в границите 10-40 kg/m3, т.е. този материал е изключително лек. Съществува обратнопропорционална зависимост между обемната маса на стиропора и неговите топлоизолационни свойства и правопропорционална между плътността и механичните му показатели, т.е. колкото е по-голяма плътността на стиропора, толкова са по-ниски топлоизолационните му качества и е толкова по-здрав и устойчив на механичен натиск.
Носимоспособността на стиропора е приблизително 100-400 kPa.
Топлопроводимостта на EPS се изменя в диапазона 0,030 – 0,045 W/mK, като долната граница означава намалена топлопроводимост и увеличен топлоизолационен капацитет и обратно.
EPS е хидрофобен материал и е устойчив на физичното и химичното действие на водата. Но в ситуациите, когато е в контакт с напорна вода или водна пара под налягане е възможно водонапиване на порите, т.е. замяната на въздуха в тях с вода, което води до значителна загуба на топлоизолационните качества на материала като цяло поради по-високия коефициент на топлопроводимост на водата. В нормални ситуации EPS се отличава с ниски нива на хигроскопичност (0,05 – 0,2%) и водопоглъщане (2-3% от обема).
Експандираният пенополистирол притежава известна шумо и удароустойчивост, но е далеч от възможностите за звукоизолация, които предлагат минералните вати например.
Като органичен полимер EPS е сравнително леснозапалим.
EPS има добра устойчивост на влиянието на водни разтвори на соли и алкалоиди, но е несъвместим с повечето органични разтворители. Нежелателни реакции и влияния може да окажат също и течните производни на петрола и ароматните алкохоли.
EPS запазва физичните си свойства непроменени за период от 15-20 години при експлоатационни температури от -20оС до 50оС и циклично замразяване и размразяване.
Експандираният пенополистирол подлежи на рециклиране. Той не отделя вредни вещества, което го прави екологично безопасен.
Експандираният пенополистирол е най-широко използван при изпълнение на топлоизолации на стени, защото поради своята добра паропроницаемост, осигурява дишане на помещенията в сградите. За постигане на необходимата топлоизолация в повечето случаи е достатъчен самостоятелен слой с дебелина от 40-60 мм.


Comments

You must be logged in to post a comment.

Name (required)

Email (required)

Website

Speak your mind