Материали

 

Материали за външна и топлоизолация

Топлоизолационните материали, които използваме са EPS, графитен EPS и XPS.

EPS – “Експандиран пенополистирен” (стиропор). EPS е лек, състоящ се от клетки, пластмасов материал, представляващ малки сферични частици, съдържащи 98% въздух. Прочети още за този вид топлоозолация…

Графитен EPS – ”NEOPOR”. Отличава се от обикновения EPS с по-голяма плътност на топлоизолационните платна и наличие на вградени в материала графитни зрънца, с което се постига по-ниска топлопроводимост.

XPS – “Екструдиран пенополистирен” – по-известен като “FIBRAN”. XPS има капилярна микроструктура и е много твърд и устойчив при натиск.Прочети още за този вид топлоозолация…

ПАРАМЕТРИ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИТЕ МАТЕРИАЛИ
Параметри Мерна единица NEOPOR FIBRAN
Вид на изолацията Графитен EPS XPS EPS
Коефициент на топлопроводимост W/(m.k) 0,029 0,028-0,030 0,040
Плътност кг./куб.м. 25 28 15-18
Водопоглъщаемост % по обем 2,0 0,5 4,0
Коефициент на паропроникване ng/(pa sec m) 20-50 1,8 30-70
Сила на натиск при 10% изменение kPa 180 50-150
Коефициент на линейно разширение mm/(m.k) 0 0 0,06
Оформяне на страничните ръбове да/не да да не